Cookies

1. GEBRUIK VAN COOKIES

Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van de Smartdrop website (hierna de ‘”Website”).Het gebruik van cookies is van essentieel belang voor het functioneren van onze Website. Dankzij de input van de gebruikers kunnen we het gebruik van onze Website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Cookies zijn kleine bestandjes die door de browser op het apparaat worden opgeslagen wanneer je onze Website bezoekt en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Deze cookies en soortgelijke technologieën kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen of op te slaan over hoe gebruikers zich op onze Website of op hun apparaat gedragen. De informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden teruggegestuurd.

Deze verwerking wordt uitgevoerd door Comeos, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Om volledig geïnformeerd te zijn, wordt de gebruiker aangeraden het privacybeleid van de Website te lezen. Het cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. In het privacybeleid wordt verder uitgelegd welke persoonsgegevens kunnen worden verzameld, waarom deze persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

2. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN COOKIES

Voor het gebruik van bepaalde type cookies alsook het gebruik voor een bepaalde doelstelling is de toestemming van de gebruiker van de Website vereist. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde cookiebanner die uitleg geeft over de cookies.

Zodra de gebruiker klikt op ‘Alles aanvaarden’, nadat hij of zij op de hoogte is gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, wordt toestemming gegeven voor de door de gebruiker geselecteerde categorieën van cookies en doelstellingen in de cookiebanner zoals beschreven in dit cookiebeleid.

3. BEWAARTERMIJN

De meeste cookies die wij op de Website gebruiken zijn zogenaamde sessiecookies die verwijderd worden zodra U de Website verlaat. Persistente cookies daarentegen zijn cookies die op uw computer of mobiel apparaat behouden blijven na het verlaten van de Website tot deze hun vervaldatum bereiken of manueel door u verwijderd worden in uw browser. Specifieke bewaartermijnen kan u terugvinden in het cookie-overzicht hieronder.

4. TYPE COOKIES EN DOELSTELLINGEN

Wij maken op onze Website gebruik van verschillende soorten cookies:

  • Essentiële cookies: deze zijn om puur technische redenen nodig zijn om de Website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht voor deze cookies. Deze cookies worden geplaatst van zodra de Website wordt bezocht.

Naam

Bewaartermijn

Doel

ROBAROV_CSRF_TOKEN

10 minuten

Bescherming tegen Cross-Site Request Forgery aanvallen

__Host-RobarovSessionId

Tot het einde van de sessie

Gebruikt om tijdelijk de sessie van de bezoeker op te slaan tussen pagina requests

rbrv_cookieconsent

26 weken

Onthoudt de cookie voorkeuren


  • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze Website en voor onze Diensten. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden indien naar de Website wordt gesurft, maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van deze cookies. Indien deze cookies worden geweigerd, zal de Website mogelijks niet meer toegankelijk zijn.
  • Analytische cookies: deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze Diensten of Website te verzamelen. Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.
  • Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om u te volgen wanneer u verschillende websites bezoekt. Het doel van deze cookies is advertenties te kunnen weergeven die aangepast en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

5. MET WIE WIJ GEGEVENS DELEN

Wij verzenden de (persoons)gegevens die wij verzamelen middels het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Alleen de bevoegde personen binnen Comeos hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Die personen beschikken alleen over de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren en zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en inachtneming van de procedures en technische en veiligheidsvoorschriften m.b.t. de systemen.

6. BLOKKEREN OF VERWIJDEREN VAN COOKIES

Cookies hebben meestal een vervaldatum en worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit. Evenwel zijn er ook cookies die langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert.

U kunt uw cookie-voorkeuren ten allen tijde wijzigen. U kan hiervoor onderaan in de footer op "cookieinstellingen" klikken.

U kunt ook voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Websiteertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

7. WIJZIGING VOORWAARDEN COOKIEBELEID

De voorwaarden van het cookiebeleid kunnen te allen tijde gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Wij raden de gebruikers van de Website aan dit document alsook het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder jouw aandacht worden gebracht via onze Website.

Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@comeos.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

8. VRAGEN OF OPMERKINGEN COOKIEBELEID

Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het volgende adres, telefoonnummer of e-mailadres.

De gebruiker van de Website kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail of brief te versturen aan de hand van de volgende contactgegevens:

Adres
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8
1160 Brussel

Dit cookiebeleid werd laatst aangepast op 26/09/2023.